BIURO USŁUG OPINIODAWCZYCH
ZAWODOWA FIRMA DORADCZA - rok założenia 1991
inż. bud. Zbigniew Kostka  • RZECZOZNAWSTWO BUDOWLANE

  • RZECZOZNAWSTWO MAJĄTKOWE

  • WYCENA MAJĄTKU PRZEDSIĘBIORSTW I SPÓŁEK

  • MYKOLOGIA BUDOWLANA


PRACOWNICY FIRMY SĄ CZŁONKAMI KORPORACJI
ZAWODOWYCH oraz STOWARZYSZEŃ, w tym :

* Polska Izba Inżynierów Budowlanych ( MOIIB - MAP/BO/3864/01 )
* Małopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych PFSRM w Krakowie
* Polski Związek Inżynierów i Techników Budowlanych , Oddział w Krakowie
* Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa we Wrocławiu