Firma "CONSULT" w okresie ponad 25-letniej działalności gospodarczej wykonała znaczną liczbę profesjonalnych opracowań w zakresie swojego profilu usług. Do najważniejszych zaliczamy m.in. :* PEŁNA OBSŁUGA PRYWATYZACJI Z WYCENĄ MAJĄTKU,
   PROJEKTY RESTRUKTURYZACYJNE
 • b. MPGK i M aktualnie"SZOK" sp. z o.o. w Nowym Sączu
 • MPEC sp. z o.o. w Nowym Sączu
 • RPWiK aktualnie "SĄDECKIE WODOCIĄGI" sp. z o.o.
 • Zakłady Mechaniczne "TARNÓW" S.A. w Tarnowie
 • Urząd Miasta w Tarnowie, m.in. analiza i wycena majątku Grupowej Oczyszczalni Ścieków sp. z o.o. w Tarnowie
 • MPEC sp. z o.o. w Bochni
 • Browar "Okocim" W Brzesku Okocimiu, Browar w Krakowie
 • Szpital im. J. Dietla w Krakowie ul. Skarbowa
 • Polsko-Francuska Spółka z o.o. jv "POLAN" w Żabnie

* ANALIZY PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH
   "FEASIBILITY" oraz "STUDIUM WYKONALNOŚCI"
 • SWISS POL BURGER w Dąbrowie Tarnowskiej (fundusz SAPARD)
 • DEPRO sp. z o.o. w Żabnie
 • Urząd Gminy w Mędrzechowie dla zadania "Sala Sportowa" (fundusz EFRR)
 • Urząd Miasta i Gminy w Dąbrowie Tarnowskiej dla zadań "realizacja 2-ch sal gimnastycznych" (fundusz EFRR)
 • Kilkanaście opracowań dla inwestycji z sektorów funduszy pomocowych oraz funduszy UE (SAPARD, PHARE - met. UNIDO)


* DORADZTWO Z ANALIZAMI TECHNICZNO-EKONOMICZNYMI
   I WYCENĄ NIERUCHOMOŚCI
 • Zrzeszenie Właścicieli Nieruchomości w Tarnowie
 • Wspólnoty mieszkaniowe
 • b. PDOKP / Zakład Nieruchomości w Krakowie (kilkadziesiąt opracowań w tym obiektów zabytkowych)
 • AWRSP - kompleksowa wycena dużych gospodarstw rolnych (Ropki, Krzywa, Białe Ługi, Kraków-Bieżanów)

* WYCENA NIERUCHOMOŚCI, W TYM DLA:
 • Urzędów Miejskich i Gminnych
 • Urzędów Starostw Powiatowych
 • Urzędów skarbowych
 • Firma Oponiarska ( d. STOMIL) S.A. w Dębicy
 • Zakłady Mechaniczne „Tarnów S.A.” w Tarnowie

* DORADZTWO, NADZÓR TECHNICZNY, EKSPERTYZY
   BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE, OPINIE, OCENY STANU
   TECHNICZNEGO BUDYNKÓW I BUDOWLI, DLA m. in.:
 • Urząd Miasta w Tarnowie ( kilkadziesiąt opracowań )
 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tarnowie
 • Sądy Okręgowe i Rejonowe,
 • Prokuratura Okręgowa w Tarnowie i w Krakowie

* EKSPERTYZY MYKOLOGICZNO-BUDOWLANE, DLA m. in:
 • Urząd Miasta w Tarnowie
 • Spółdzielnie Mieszkaniowe w tym "Nadzieja"; w Tarnowie, "Igloopol" w Dębicy, "Celuloza"
 • Wspólnoty mieszkaniowe
 • Kuria diecezjalna w Tarnowie
 • Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie

* PROJEKTY PODZIAŁÓW NIERUCHOMOŚCI BUDOWLANYCH,
   WYDZIELENIA SAMODZIELNYCH LOKALI MIESZKANIOWYCH
   I UŻYTKOWYCH


     (kilkadziesiąt opracowań dla osób prawnych i fizycznych oraz w sprawach
     sądowych o dział spadku i podział majątku wspólnego )* SZEREG POZOSTAŁYCH PROFESJONALNYCH OPRACOWAŃ
   RZECZOZNAWCZYCH

  Created by ABIKS