FIRMA

WYKONUJE I POLECA USŁUGI W ZAKRESIE:


  1. PROJEKTY PRZEKSZTAŁCEŃ WŁASNOŚCIOWYCH
  * Wyceny majątkowe w tym nieruchomości, budynki i budowle,
  * Wyceny aportów do spółek prawa handlowego

  ( uprawniony restrukturyzator przemysłu , zaśw. nr 17/91 Min. Przem.)  2. RZECZOZNAWSTO MAJĄTKOWE
  * Wyceny nieruchomości ( grunty , budynki , lokale )
  * Wyceny hipotecznych zabezpieczeń kredytowych dla sektora
      bankowego
  * Wyceny majątkowe ( nieruchomości ) do celów cywilno-prawnych
      ( rozliczenia , spadki , darowizny )
  * Wyceny i oceny nieruchomości zabytkowych

  ( uprawniony rzeczoznawca majątkowy upr. nr 1142/94 )

  3. RZECZOZNAWSTWO BUDOWLANE
      I MYKOLOGIA BUDOWLANA
  * Oceny , opinie ogólno-budowlane
  * Opinie i ekspertyzy konstrukcyjno-budowlane
  * Opinie i ekspertyzy mykologiczno-budowlane
  * Uprawniony inżynier budownictwa w zakresie nadzoru robót
    i projektowania bez ograniczeń, w specj. konstr. - budowlanej

  ( rzeczoznawca budowlany upr. nr GT IV-63/1/Rz/77 ;
  rzeczoznawca mykolog budowlany zaśw. nr. 11/Sp/03/07 oraz nr 75/2013 - P.S.M.B. )


  4. BIEGŁY SĄDOWY W ZAKRESIE
  * Wyceny i gospodarki nieruchomościami
  * Rzeczoznawstwa budowlanego konstrukcyjnego, oceny jakości
     robót i technologii budowlanej
  * Rzeczoznawstwa mykologicznego w budownictwie,
     ustalanie związków przyczynowo - skutkowych powstawania
     pleśni i grzybów budowlanych
  * Analizy awarii i katastrof budowlanych